VELKOMMEN TIL EARLY FORD V8 CLUB - NORWAY

REGIONALGROUP NO. 102

1932 - 1953 FORD - MERCURY - LINCOLN - FORDREGISTERET

 

Siste oppdaterte side: 19.10.2016 Index

-------------------------

Velkommen til Early Ford V8 Club - Norway sin informasjonsside.
Sidene blir oppdatert jevnlig, og må ikke forveksles med V8-Forum.


-------------------------

Vi har mottatt den sørgelige meldingen om at Frank Ottesen
gikk bort natt til i dag, 19. oktober.
Han bisettes fra Lørenskog kirke onsdag 26. oktober klokken 12.00.
Vi lyser fred over Franks minne.

--------------------------

Et nytt V8 Forum er klart for trykkeriet....
men dessverre slik det ser ut nå,
kommer det kanskje aldri til å bli trykket!!

ÅRETS V8-LØP BLE EN MEGA SUCCESS!

Tusen takk til familien Langseth for vel utført V8-løp
og for fantastisk gode vafler!!!

Bildet er fra Borre stasjon.

-------------------------

Til medlemmene i Early Ford V8 Club – Norway

Som sannsynligvis de fleste av klubbens medlemmer har fått med seg, så trakk styret seg på generalforsamlingen den 9. mars.
De trakk seg fordi styrets forslag til å endre klubben, til å bli en generell klubb for Forder «av årgang 1932 – og eldre enn 30 år» (slik styret formulerte det), ble klart nedstemt på generalforsamlingen. Få utenom styret stemte for.
Fordi ingen av de tilstedeværende var villige til å ta på seg et styreverv ble det besluttet å opprette et interimsstyre.
Interimsstyret sitt mandat er å «holde hjulene i gang» i klubben inntil man får på plass et nytt styre. Vårt mål er å drifte klubben i tråd med medlemmenes ønsker inntil et nytt styre blir valgt på en ekstraordinær generalforsamling - senest 1. oktober - men forhåpentligvis før.

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt på Huseby Gård
lørdag 29. oktober Kl. 16.00

Interimsstyret hadde forventet at regnskap, bankkonti og andre papirer skulle blitt overført/overlevert interimsstyret umiddelbart etter at styret trakk seg.
Dessverre har vi måttet vente i flere måneder på dette, og av den grunn er ekstraordinær generalforsamling utsatt en måned.


Hilsen Interimsstyret

 

-----------------------


Eier Arthur Malo, Molde

-------------------------

Har du bilder du vil dele med oss?
Send til marit@nostalgi.no
og bruk gjerne
http://www.filemail.com

 
 

 

Flag Counter