VELKOMMEN TIL EARLY FORD V8 CLUB - NORWAY

REGIONALGROUP NO. 102

1932 - 1953 FORD - MERCURY - LINCOLN - FORDREGISTERET

 

Siste oppdaterte side: 12.09.2016 Index, Terminlista

-------------------------

Velkommen til Early Ford V8 Club - Norway sin informasjonsside.
Sidene blir oppdatert jevnlig, og må ikke forveksles med V8-Forum.


-------------------------

ÅRETS V8-LØP BLE EN MEGA SUCCESS!

Tusen takk til familien Langseth for vel utført V8-løp
og for fantastisk gode vafler!!!

Bildet er fra Borre stasjon.
-------------------------

Til medlemmene i Early Ford V8 Club – Norway

Som sannsynligvis de fleste av klubbens medlemmer har fått med seg, så trakk styret seg på generalforsamlingen den 9. mars.
De trakk seg fordi styrets forslag til å endre klubben, til å bli en generell klubb for Forder «av årgang 1932 – og eldre enn 30 år» (slik styret formulerte det), ble klart nedstemt på generalforsamlingen. Få utenom styret stemte for.
Fordi ingen av de tilstedeværende var villige til å ta på seg et styreverv ble det besluttet å opprette et interimsstyre.
Interimsstyret sitt mandat er å «holde hjulene i gang» i klubben inntil man får på plass et nytt styre. Vårt mål er å drifte klubben i tråd med medlemmenes ønsker inntil et nytt styre blir valgt på en ekstraordinær generalforsamling - senest 1. oktober - men forhåpentligvis før.

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt på Huseby Gård
lørdag 29. oktober Kl. 16.00

Interimsstyret hadde forventet at regnskap, bankkonti og andre papirer skulle blitt overført/overlevert interimsstyret umiddelbart etter at styret trakk seg.
Dessverre har vi måttet vente i flere måneder på dette, og av den grunn er ekstraordinær generalforsamling utsatt en måned.


Hilsen Interimsstyret
Hans H. Andersen, Tore E. Elton, Henrik Falch, Ivar A. Manum, Marit Melby og Claus Urbye.

 

-----------------------


Eier Arthur Malo, Molde

-------------------------

Har du bilder du vil dele med oss?
Send til marit@nostalgi.no
og bruk gjerne
http://www.filemail.com

 
 

 

Flag Counter